Rehabilitacja zwierząt - Wrocław - VitaVet
vitavet - element strony

Nasz zespół


Nasz zespół współtworzą osoby, które połączyły pasję z pracą zawodową. Pracujemy z ogromnym zaangażowaniem. Stale poszerzamy swoją wiedzę aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.

 

 

Agata Rekun-Gregorczyk - mgr fizjoterapii / osteopata

 

Obecnie jestem studentka w  pierwszej w Polsce międzynarodowej szkole osteopatii zwierzęcej ISOA

oraz doktoranką w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadząc pracę badawczą na temat "Skuteczności różnych metod terapeutycznych w przebiegu chorób układu ruchu u małych zwierząt z wykorzystaniem obiektywnych metod badawczych." 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu. Studia te przygotowały mnie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, doskonale poznałam problematykę związaną z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej.

W czasie pracy z pacjentem moim zadaniem jest:
- przeprowadzanie testów czynnościowych określających sprawność ruchową zwierząt;
- wykonywanie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii zabiegów: fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu u zwierząt; 
- ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu zwierzęcia;
- kontrolowanie i ocena reakcji zwierzęcia na stosowane zabiegi, dokonywanie korekt w postępowaniu leczniczym; 
- prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową zwierząt.

Ukończyłam Kurs ”Rehabilitacja Psów - dla Personelu Pomocniczego ZLZ” Patronem Honorowym kursu jest Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Posiadam kwalifikacje Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010.

Odbyłam staż zawodowy w klinice rehabilitacyjnej dla zwierząt INDIKA-animalreha SA (SZWAJCARIA).

Ukończyłam kurs "Koncepcja Laserowej Terapii Akupunkturowej Pod Kontrolą Pulsu z dr. n.wet. Uwe Petermann (PCLAC)" (NIEMCY).

Jestem autorką licznych artykułów do pism branżowych.
 
Jestem również wykładowcą na konferencjach i seminariach o tematyce weterynaryjnej.  
 
Jestem członekiem A.I.R.O.P. (L’Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso Posturale).

 

Uczestniczę w konferncjach branżowych organizowanych w kraju i za granicą, aby kompleksowo służyć Waszym pupilom.

 

Moim atutem w pracy jest przede wszystkim to, że choć zwierzęta nie mówią, ich ciało wyraża wszystko to, co potrzebuje wiedzieć, aby im pomóc. Osteopatia umożliwia mi holistyczne podejście do pacjenta, poprawić ich zdrowie we wszystkich systemach ciała, wpływ na kondycję zarówno fizyczną i psychiczną. 

 

 

 

 

Kamila Kozłowska

 

Jestem zoofizjoterapeutą oraz instruktorem fitnessu dla psów.

W swojej pracy najbardziej lubię wykorzystywać techniki manualne oraz kinezyterapię, dlatego też w tym kierunku najintensywniej się rozwijam.

Jako posiadaczka psów sportowych (border collie i malinois) brałam udział w wielu seminariach. Dzięki temu rozumiem sposoby uczenia się psa, jego emocje i sygnały, co pozwala mi na zmniejszenie stresu zwierzęcia podczas wizyty oraz indywidualne podejście. Bardzo ważne jest dla mnie przygotowanie motoryczne psa do konkretnego sportu, aby minimalizować ryzyko kontuzji, a także wpływać na lepsze wykonanie danego ćwiczenia.

 

Ukończone kursy:

"Zoofizjoterapeuta psów i kotów" Studium Fizjoterapii Zwierząt

"Rehabilitacja psów" MED-VET

"Fizykoterapia w zoofizjoterapii" Fizjo-Pet-Med

"Instruktor fitnessu dla psów" Studium Fizjoterapii Zwierząt

"Manipulacje powięziowe" ORI CHEVAL

"Manipulacje powięziowe poziom 2" ORI CHEVA

"Techniki osteopatyczne w zoofizjoterapii" Studium Fizjoterapii Zwierząt

"Kompleksowa terapia na blizny" ORI CHEVAL

 

 

                                                      tech.wet. Katarzyna Ruszkowska

   

Copyright by VitaVet - 2012 System zarządzania treścią gCMS - Projekt i wykonanie: g-creations logo