Rehabilitacja zwierząt - Wrocław - VitaVet
vitavet - element strony

Nasz zespół


Nasz zespół współtworzą osoby, które połączyły pasję z pracą zawodową. Pracujemy z ogromnym zaangażowaniem. Stale poszerzamy swoją wiedzę aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.

 

 

Agata Rekun-Gregorczyk - mgr fizjoterapii

 

Obecnie jestem studentka w  pierwszej w Polsce międzynarodowej szkole osteopatii zwierzęcej ISOA

oraz doktoranką w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadząc pracę badawczą na temat "Skuteczności różnych metod terapeutycznych w przebiegu chorób układu ruchu u małych zwierząt z wykorzystaniem obiektywnych metod badawczych." 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu. Studia te przygotowały mnie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty, doskonale poznałam problematykę związaną z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej.

W czasie pracy z pacjentem moim zadaniem jest:
- przeprowadzanie testów czynnościowych określających sprawność ruchową zwierząt;
- wykonywanie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii zabiegów: fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu u zwierząt; 
- ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu zwierzęcia;
- kontrolowanie i ocena reakcji zwierzęcia na stosowane zabiegi, dokonywanie korekt w postępowaniu leczniczym; 
- prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową zwierząt.

Ukończyłam Kurs ”Rehabilitacja Psów - dla Personelu Pomocniczego ZLZ” Patronem Honorowym kursu jest Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Posiadam kwalifikacje Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010.

Odbyłam staż zawodowy w klinice rehabilitacyjnej dla zwierząt INDIKA-animalreha SA (SZWAJCARIA).

Ukończyłam kurs "Koncepcja Laserowej Terapii Akupunkturowej Pod Kontrolą Pulsu z dr. n.wet. Uwe Petermann (PCLAC)" (NIEMCY).

Jestem autorką licznych artykułów do pism branżowych.
 
Jestem również wykładowcą na konferencjach i seminariach o tematyce weterynaryjnej.  
 
Jestem członekiem A.I.R.O.P. (L’Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso Posturale).

 

Uczestniczę w konferncjach branżowych organizowanych w kraju i za granicą, aby kompleksowo służyć Waszym pupilom.

Jestem wolontariuszką w SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT we Wrocławiu.

Pod moją opieką przebywają zwierzęta będące w wielu fundacjach, m.in. FUNDACJI 2PLUS4, oraz EBRA.

Moim atutem w pracy jest przede wszystkim to, że choć zwierzęta nie mówią, ich ciało wyraża wszystko to, co potrzebuje wiedzieć, aby im pomóc. Osteopatia umożliwia mi holistyczne podejście do pacjenta, poprawić ich zdrowie we wszystkich systemach ciała, wpływ na kondycję zarówno fizyczną i psychiczną. 

 

 

 

 

Wiktoria Karpowicz

Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktykę zawodową odbyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Odbyłam również dwuletni staż w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W ramach aktywności naukowej przystąpiłam do Studenckiego Koła Naukowego Animaloterapii, w którym przez cztery lata pełniłam funkcję prezesa - aktualnie udzielam merytorycznego wsparcia studentom psychologii i pedagogiki w tym zakresie.

Pracuję w roli felinoterapeutki i behawiorystki w gabinecie rehabilitacji zwierząt VitaVet - w ramach tej praktyki między innymi projektuję i prowadzę zajęcia terapeutyczne z udziałem kota dla dzieci i młodzieży dotkniętych różnymi ograniczeniami i trudnościami. W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pracuję jako psycholog i diagnosta.

Jestem w trakcie certyfikacji na behawiorystę dyplomowanego COAPE oraz psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego.

Współpracuję z fundacją Koci Zakątek oraz z hodowcami psów i kotów. W ramach współpracy z COAPE jestem tutorką kursu korespondencyjnego "THINK CAT".

Ukończyłam kursy związane z terapią z udziałem zwierząt („Animal-Asistet Therapy with dog, cats and horses” – kurs pod patronatem MEN, „Podstawy Felinoterapii” prowadzone przez warszawską Fundację Razem Łatwiej) oraz behawiorem (Sympozjum pt Mechanizmy zachowania zwierząt i możliwości ich modelowania w 2011, 2013 i 2015 roku).

Moim atutem w pracy ze zwierzętami jest ogromny szacunek jakim je darzę oraz pokłady cierpliwości, które muszą wynikać z mojej bezwarunkowej do nich miłości.

 

 


Copyright by VitaVet - 2012 System zarządzania treścią gCMS - Projekt i wykonanie: g-creations logo